Robinson

Robinson utgörs idag av fyra skolor som tillhandahåller undervisning till sammanlagt 370 elever i grundskolans samtliga årskurser. Robinson skolor i Enköping är en del av Tellusskolan.  


Vision

Mer information kommer inom kort!

Mål

Tellusskolan och Robinsons verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet och en ansvarsfull och långsiktig lönsamhet. Den undervisning som ges på Robinsons enheter ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas utifrån läroplanens kunskapskrav i åk 3, 6 och 9. eleverna ska även  utveckla sin förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande och sina handlingar, känna ansvar för naturen, sina medmänniskor och bibehålla lusten till lärande genom hela sin skoltid 

Kvalitet

Robinsons verksamhet ska präglas av hög kvalitet genom pedagogisk professionalitet, respekt och omtanke för barn och hög servicegrad för familjer. Alla som arbetar på Robinson har ett gemensamt förhållningssätt som visar vägen i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare. 

Bolagets kvalitetsmål nås genom ett löpande systematiskt kvalitetsarbete som sker med en röd tråd mellan huvudman, rektor och skolans personal. Likvärdighet skapas genom en tydlig struktur för hur skolans styrdokument och läroplan används i den dagliga praktiken.

Kompetensförsörjningen utvecklas genom tydliga rutiner vid rekrytering och att löpande arbeta med fortbildning och kollegialt lärande på enheterna och mellan enheterna. 

Sist men inte minst är en viktig del att ha en god samverkan med eleverna och deras familjer, samt med kommuner och andra aktörer. Bolaget drar nytta av synergier och skalfördelar för att öka kvalitén i verksamheten

Tillväxt

Tellusskolan är ett helägt dotterbolag inom Tellusgruppen, som är en långsiktig ägare med goda ekonomiska och organisatoriska resurser. Robinsonskolorna, med sin populära och eftertraktade modell, är en viktig plattform för Tellusgruppens ambition att utveckla attraktiva grundskolekoncept.

Lönsamhet

Sidan uppdateras, välkommen tillbaka inom kort!

Robinson.nu ››

Tillbaka till Dotterbolag ››

Uppdaterades senast: 29 september, 2020