Bolagsstruktur

Tellusgruppens verksamhet är uppdelad i fyra dotterbolag:

  • Tellusbarn och dess dotterbolag Tellusbarn i södra Stockholm AB organiserar gruppens 23 förskolor.
  • Tellusskolan driver fyra grundskolor.
  • Samand som äger tre förskolelokaler.
  • Nanny by Tellus som driver barnpassningsverksamheten samt den nystartade läxhjälpen Tellus Academy.