Bolagsstruktur

Tellusgruppens verksamhet är uppdelad i fyra dotterbolag:

  • Tellusbarn och dess dotterbolag Tellusbarn i södra Stockholm AB organiserar gruppens 25 förskolor.
  • Tellusskolan driver sex grundskolor under varumärkena Robinson och Thea.
  • Samand äger tre förskolelokaler.
  • Nanny by Tellus som driver barnpassningsverksamhet samt läxhjälpen Tellus Academy.