Sofie Friberg
Skolchef sedan 2023

Utbildning
Grundskolelärare och utbildad rektor

Övriga pågående uppdrag:

Övrig professionell erfarenhet
Kommer närmast ifrån Enköpings kommun där hon senast har arbetat som projektledare. Har en bakgrund som chef för grundskolestöd och har arbetat som biträdande rektor och rektor i 15 år med stort fokus på det systematiska kvalitetsarbetet och skolutveckling.

Antal aktier i bolaget