Ida Karlberg Gidlund
Styrelseledamot sedan 2023

Utbildning
Master of Education Upper Secondary

Övriga pågående uppdrag
Verksamhetschef Teach For Sweden, styrelseledamot Campus Manilla

Övrig professionell erfarenhet
Vd, advisor, rektor och lärare.

Beroendestatus
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning , oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Antal aktier i bolaget
0