Carina Björnberg

Carina Björnberg
Skolchef norr sedan 2020

Utbildning
Utbildad förskolelärare

Övriga pågående uppdrag:

Övrig professionell erfarenhet
Har arbetat inom företaget sedan 2012. Anställdes som platsansvarig förskollärare, gick vidare till rektor och är sedan januari 2020 skolchef. Lång erfarenhet som förskollärare i förskola, förskoleklass, ledningsgrupp för förskoleklass och fritidsverksamhet samt åk 1 och 2.

Antal aktier i bolaget
6 250 aktier