Anna Lassen
Kommunikationschef sedan 2021

Utbildning
Examen kulturvetarlinjen i Linköping

Övriga pågående uppdrag:

Övrig professionell erfarenhet
Har gedigen erfarenhet inom kommunikation inom såväl offentlig som privat sektor. Kommer senast från en roll som kommunikationsstrateg på Haninge kommun samt som kommunikationschef på Ersta diakoni. Har även en bakgrund som nyhetsjournalist.

Antal aktier i bolaget
25 000 aktier