Adel Koubaa
Styrelseledamot sedan 2023

Utbildning
MSc in Medical Science, Karolinska Institutet samt BSc in Business Administration, Handelshögskolan.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot i Pensure och Managing Partner på Oaklins Sweden.

Övrig professionell erfarenhet
Medgrundare till Omniglot.

Beroendestatus
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning , oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Antal aktier i bolaget
1 454 736 aktier