Sam Madani

Sam Madani
redovisningsekonom

Vilken är din roll inom Tellusgruppen?
Jag arbetar som redovisningsekonom, och jag sköter huvudsakligen den löpande bokföring för Tellusgruppen och dess dotterbolag.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Jag jobbar kontinuerligt med bokföringen och ser till att den är så uppdaterad som möjligt i de bolag som jag sköter.

Om du skulle rekommendera en vän att söka på Tellusgruppen, vilka argument skulle du använda?
Tellusgruppen är en arbetsplats där du kan växa, ta ansvar, vidareutvecklas samt få större roll inom bolaget. Jag började själv som vikarie på en av våra förskolor och har sedan haft flera andra arbetsuppgifter innan jag nu har landat som redovisningsekonom.

Fakta
Namn: Sam Madani
År på Tellusgruppen: Jag började hösten 2016.
Utbildning: Diplomerad redovisningsekonom
Vad gör du helst på fritiden: Umgås med vänner och spelar innebandy.

Sam Madani, redovisningsekonom