AI-baserade applikationer i skola och förskola blir verklighet i nytt bolag

Tellusgruppen AB etablerar bolaget Intelligent School Solutions i samarbete med Mathias Sundin. Bolaget syftar till att erbjuda AI-baserade applikationer för att förbättra och effektivisera förskolor och skolors arbete, både inom pedagogiska och administrativa områden. Här kan du ta del av ett samtal mellan Tellusgruppens vd...

Tellusgruppen expanderar i Sundbyberg

Tellusgruppen startar, via sitt dotterbolag Tellusbarn, en förskola i Sundbybergs kommun. Kommunen har godkänt bolagets ansökan om tillstånd att starta en förskola i Ursvik under hösten. Därmed har Tellusgruppen nu skol- och förskoleverksamheter i sammanlagt tolv kommuner. – Tellusbarn driver i nuläget 27 förskolor i...

Tellusgruppen ny ägare till Språkservice 24

Tellusgruppen AB (publ) förstärker nu sitt erbjudande kring utbildningstjänster och modersmålsundervisning och tillträder i dag, den 1 augusti, som ny ägare till Språkservice 24. Bolaget är en ledande aktör med kvalificerade tjänster inom moderna språk, modersmål och studiehandledning. Tellusgruppen äger redan Omniglot som erbjuder snarlika...

Nöjda medarbetare på Tellusgruppen ser utrymme för utveckling och inflytande

Vårens medarbetarenkät för Tellusgruppen och dess dotterbolag visar att flertalet medarbetare upplever att de jobbar på ett företag som de är nöjda med och att de är motiverade i sitt arbete. Medarbetarna som svarat på enkäten arbetar på Tellusgruppens grundskolor, förskolor samt på moderbolaget. –...

Tellusbarn Smedby får godkänt på alla områden i kommunens granskning

Tellusbarn kulturförskolan Smedby är godkänd på alla områden efter en kvalitetsgranskning utförd av Utbildningsnämnden i Upplands Väsby kommun. Det är respektive kommun som ansvarar för tillsynen av fristående skolor inom kommunen. En tillsyn innebär att kommunen genomför en självständig granskning som syftar till att undersöka...