Nyheter

Kommersialisering av skolan är en del av lösningen

Under våren 2021 kommer ytterligare två bolag inom utbildningssektorn ha börsnoterats i Stockholm. Det bör ses som en välkommen utveckling där livskraftiga bolag kan möta den svenska skolans behov. Det skriver Tellusgruppens vd Bijan Fahimi och Tellusgruppens styrelseordförande Thomas Gür…
Läs mer

Ny forskningsrapport om integrationsarbete i skolan

Forskare vid Örebro universitet konstaterar i en ny rapport att skolan är en nyckelaktör för att motverka segregation, men kan inte själv förväntas lösa de komplexa problem som segregationen ger upphov till. Det visar deras forskning utifrån en undersökning hur…
Läs mer

Tellusgruppen startar verksamhet i ny kommun

Tellusgruppen startar genom sitt dotterbolag Tellusbarn förskola i Sollentuna. Förskolan som får namnet Framtiden blir en del i Tellusbarns satsning på språk, hälsa och skapande. – Genom vår inriktning på språkinlärning, kulturell kompentens, respekt och empati, vill vi inspirera och…
Läs mer

I dag inleds teckningsperioden i Tellusgruppen AB:s (publ) emission av units inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBU­TIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA…
Läs mer