Tellusgruppen AB offentliggör kvartalsrapport för Q2 2023

Tellusgruppen offentliggör Q2 för 2023. Rapporten redovisar fortsatt hög tillväxt och stabil lönsamhet trots inflation och stigande räntor. – Vi växer i hög takt genom såväl förvärv som genom organisk tillväxt. Tellusgruppen visar på en underliggande stabilitet i vår lönsamhetsutveckling trots den utmanande makro­ekonomiska miljön,...

Kallelse till årsstämma i Tellusgruppen AB

Aktieägarna i Tellusgruppen AB kallas till årsstämma tisdagen den 8 juni 2023,kl. 10.00 – 11.00 på Tegnérgatan 35, 3 trappor, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift...

Tellusgruppen offentliggör årsredovisning för 2022

Tellusgruppen offentliggör årsredovisningen för 2022. Årsredovisningen visar på tillväxt både genom förvärv och nyetableringar. Under året har Tellusgruppen AB dessutom utökat med ett nytt verksamhetsområde; utbildningstjänster, genom förvärvet av modersmålsbolaget Omniglot. Fyra verksamhetssegment skapar en bredare plattform för en fortsatt hög tillväxttakt för Tellusgruppen, såväl...

Tellusgruppens ordförande ökar sitt aktieinnehav

Den 5 oktober köpte Tellusgruppens styrelseordförande Thomas Gür, 10 000 aktier i Tellusgruppen AB till kursen 8,47 kronor per aktie. Det är hans andra förvärv av bolagets aktier sedan september. Därmed ökar han sitt aktieinnehav från 40 000 till 60 000 aktier. Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Tellusgruppen AB

Aktieägarna i Tellusgruppen AB, org. nr 556906-5377, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 24 augusti 2022, kl. 13.30 – 14.00 på Tegnérgatan 35, 3 trappor, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken...

Kallelse till årsstämma i Tellusgruppen AB

Aktieägarna i Tellusgruppen AB kallas till årsstämma tisdagen den 7 juni 2022,kl. 09.00 – 10.00 på Tegnérgatan 35, 3 trappor, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagenden 31 maj 2022, dels...

Tellusgruppen AB tidigarelägger publicering av delårsrapporten för första kvartalet 2022

Styrelsen i Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”) har inför den kommande nyttjandeperioden av teckningsoptionerna av serie TO1 (”Teckningsoptioner­na”) beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för första kvartalet 2022, från 31 maj 2022 som tidigare kommunicerats. Nytt datum för publicering är 13 maj 2022. Tellusgruppen...