Bolagsbeskrivning

Tellusgruppen är en fristående aktör som via sina dotterbolag verkar inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 24 förskolor, fyra grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och läxhjälp.

Tellusgruppens målsättning är att vara en långsiktig ägare av välskötta och lönsamma dotterbolag inom sektorerna utbildning och barnomsorg. Utbildningssektorn omfattar Bolagets grundskoleverksamhet och läxhjälp medan barnomsorgssektorn omfattar Bolagets förskoleverksamhet och barnpassning. Koncernen driver förskoleverksamheten genom Tellusbarn, grundskoleverksamhet genom Tellusskolan och barnpassning och läxhjälp genom Nanny by Tellus.

Tellusgruppen grundades 2012 som koncernmoder för Tellusbarn och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorerna.

Här kan du höra Tellusgruppens grundare Narges Moshiri, Tellusgruppens vd Bijan Fahimi och Tellusgruppens CFO Arnar Viðarsson berätta mer om bolaget.