Tellusgruppen publicerar kvalitetsredovisning för förskola och skola

Tellusgruppen publicerar en kvalitetsredovisning för segmenten förskola (Tellusbarn) och grundskola (Tellusskolan). Tack vare en välorganiserad och kompetent organisation och engagerade medarbetare levererar koncernen ett mycket gott verksamhetsresultat trots hög tillväxt och flera förvärv. – Jag är oerhört stolt över våra fina verksamheter och medarbetarnas prestation,...

Svårt att hitta stöd för glädjebetyg skriver forskare

I skoldebatten påstås ofta att friskolor sätter glädjebetyg för att locka elever. I verkligheten är det dock svårt att hitta stöd för att så är fallet – de studier som sägs indikera detta tillåter sällan att man drar några säkra slutsatser om skillnader mellan olika...

Friskolor har högre kvalitet än kommunala skolor visar ny rapport

Endast 10 procent av Sveriges kommunala skolor arbetar på ett sätt som i hög utsträckning motsvarar de kvalitetskriterier som Skolinspektionen har. Det framgår av en sammanställning av Skolinspektionens granskningar av skolhuvudmän åren 2019–2022, som Friskolornas riksförbund låtit göra. Rapporten visar också att det är stor...

Tellusgruppen offentliggör kvartalsrapport för Q1 2023

Tellusgruppens kvartalsrapport för Q1 2023 visar att omsättningen för första gången överstiger 100 miljoner för ett kvartal och tillväxten fortsätter att vara hög både genom förvärv och organisk tillväxt. Den fastslagna strategin bekräftas då verksamheten återigen visar positivt resultat. – För oss är de nyckeltal...

Förskolebarnens lärmiljöer utvecklas med hjälp av Tellusbarns specialpedagoger

Tellusbarns specialpedagoger arbetar för att främja lärmiljöer där alla barn kan utvecklas och lära. Varje dag ger de förskolorna stöd i pedagogiska frågor och kvalitetssäkrar Tellusbarns utvecklingsarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Ett värdefullt verktyg är Dialogic Book Reading som stärker barns kommunikationsförmågor. – Med...

Kallelse till årsstämma i Tellusgruppen AB

Aktieägarna i Tellusgruppen AB kallas till årsstämma tisdagen den 8 juni 2023,kl. 10.00 – 11.00 på Tegnérgatan 35, 3 trappor, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift...

Tellusgruppen offentliggör årsredovisning för 2022

Tellusgruppen offentliggör årsredovisningen för 2022. Årsredovisningen visar på tillväxt både genom förvärv och nyetableringar. Under året har Tellusgruppen AB dessutom utökat med ett nytt verksamhetsområde; utbildningstjänster, genom förvärvet av modersmålsbolaget Omniglot. Fyra verksamhetssegment skapar en bredare plattform för en fortsatt hög tillväxttakt för Tellusgruppen, såväl...

”Vi lägger grunden till barnens framtida liv”

Förskolan Torget i Rinkeby fick höga betyg i Skolinspektionens granskning som myndigheten utfört på 30 olika förskolor, både fristående och kommunala. Samtliga förskolor har valts utifrån att de ligger i socioekonomiskt svagare områden. – Vi blev så stolta när vi fick resultatet från Skolinspektionen, säger...