Om oss

Historik

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn och som plattform för framtida expansion utanför förskoleverksamheten.

Vår vision

Tellusgruppen ska vara moderbolaget i en koncern som erbjuder och levererar högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom barnomsorg, pedagogik och skolundervisning.

Affärsidé

Tellusgruppen är en långsiktig ägare i välskötta och lönsamma företag inom barnomsorg och utbildningssektorn. Genom professionell styrning och tillvaratagande av synergier utvecklar vi affärsidéer kring efterfrågade tjänster och produkter till bolag med växtkraft.

Styrkor och konkurrensfördelar

  • Långsiktig ägare
  • Korta beslutsvägar
  • Motståndskraftig organisation
  • Branschkännedom